Thứ 3, Ngày 05/03/2024 -

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ KON TUM

 

I. Thông tin chung của đơn vị

- Địa chỉ: Số 129, đường Đống Đa, Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

- Điện thoại cơ quan: 02603913456; 02603916853; 02603863044; 02603898009.

- Email: cctk.tp@kontum.gov.vn

 - Hoặc : tpkontumktu@gmail.com; ndhoangktu@gso.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị

- Chức năng

Chi cục Thống kê thành phố là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện báo cáo thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thu thập, xữ lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở, các cuộc điều tra, tổng điều tra theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

- Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

III. Thông tin lãnh đạo

- Ông Trương Hợp Đoàn, Chi cục trưởng,

- Số điện thoại di động: 0914.102.022, điện thoại bàn 02603913456.

- Ông Nguyễn Minh Quang, Phó chi cục trưởng,

- Số điện thoại di động: 0975347999, số điện thoại bàn 02603898009.

- Ông Trần Minh Hùng, Phó chi cục trưởng,

Số điện thoại di động: 0387254879, số điện thoại bàn 02603863044.

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 463

Tổng lượng truy cập: 55.424.574