Thứ 7, Ngày 02/03/2024 -

HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ KON TUM

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

1. Địa chỉ: 187 Phạm Văn Đồng – Thành phố Kon Tum – Tỉnh Kon Tum.

2. Điện thoại: 0260 3862239

3. Email: klthixakontum@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Hạt Kiểm lâm thành phố là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum có chức năng bảo vệ rừng, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng,thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn:

+ Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

+ Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

+ Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;

+ Phối hợp với Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:

+ Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật.

+ Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

+ Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;

+ Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh và Uỷ ban nhân dân thành phố.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Hạt Kiểm lâm thành phố: có Hạt trưởng, các Phó Hạt trưởng và bộ máy giúp việc cho Hạt trưởng gồm có các bộ phận:

+ Quản lý, bảo vệ rừng;

+ Bảo tồn thiên nhiên và Sử dụng rừng;

+ Thanh tra, pháp chế;

+ Hành chính, Tổng hợp;

+ Tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy.

Việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các bộ phận nghiệp vụ thuộc Hạt kiểm lâm do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định.

VI. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO

1. Ông Nguyễn Đức Luật

- Chức vụ : Hạt trưởng Hạt kiểm lâm

- ĐT:0387563248

- Email :  

2. Bà Y Thị Thu Hằng

Chức vụ : Phó Hạt trưởng

- Điện thoại: 0935.666.499

- Email: yhangkt@gmail.com

3. Ông Nguyễn Văn Tú

- Chức vụ : Phó Hạt trưởng

- Điện thoại: 0976429207

- Email: nguyentu579@gmail.com

 

 

 

 

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 256

Tổng lượng truy cập: 55.411.448