Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ KON TUM

   I. Thông tin đơn vị

- Tên đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum.

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tầng 3, Số 542, đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 02603.866.727                                 

- Fax: 02603.2912.279

- Email: bqldtxd.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : vanphongbanquanly@gmail.com

II. Chức năng và nhiệm vụ:

III. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:

1. Ông Mai Văn Trí

- Chức vụ : Thành ủy viên, Trưởng Ban

- Email: mvtri.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : maivantrikt1978@gmail.com

- Di động: 0914081477

- Điện thoại bàn : 0260.3500745

2. Bà Phan Thị Thanh Thảo

- Chức vụ : Phó Trưởng Ban

- Di động: 0977500078

- Điện thoại bàn : 0260.3500477 

- Email: pttthao.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : thanhthaokh78@gmail.com

3. Ông: Từ Công Khánh.

  - Chức vụ : Phó Trưởng Ban

  - Điện thoại: 0936.237.799

  -  Email: tckhanh.tp@kontum.gov.vn

 

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 243

Tổng lượng truy cập: 55.384.750