Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

 

Thông tin lãnh đạo

1. Ông Nguyễn Ngọc Hùng 

- Chức vụ : Thành ủy viên, Chủ tịch Hội

- Số điện thoại : 0914136173

- Email : hungvptu.nguyenngoc69@gmail.com

2. Võ Đình Cường

- Chức vụ : Phó chủ tịch Hội

- Số điện thoại : 0914157952 

- Email :

 

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 390

Tổng lượng truy cập: 51.681.815

Phiên bản đang chạy thử nghiệm