Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

Thông tin lãnh đạo

1. Ông Nguyễn Ngọc Hùng 

- Chức vụ : Thành ủy viên, Chủ tịch Hội

- Số điện thoại : 0914136173

- Email : hungvptu.nguyenngoc69@gmail.com

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 774

Tổng lượng truy cập: 55.396.364