Thứ 7, Ngày 02/03/2024 -

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT

 

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 509 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.

            - Điện thoại: (0260)3.861.336

            - Email: vanphongubnd.thongnhat@gmail.com

            - Diện tích: 452,92 ha

            - Dân số: 12.465 người

            - Mật độ dân số:  Đơn vị hành chính: 14 tổ dân phố, thôn (12 tổ dân phố và 02 thôn)

            - Điều kiện tự nhiên: Phía Đông giáp phường Thắng Lợi và xã Đăkrơwa; Phía Tây giáp phường Quyết Thắng: Phía Nam giáp xã Chưhreng; Phía Bắc giáp phường Thắng Lợi.

II. Thông tin lãnh đạo:

* Thường trực Đảng uỷ:

1.  Ông  A Hậu

- Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

- Điện thoại: 0967.838.833

 -  Email: ahau1974@gmail.com

  2.  Ông Võ Chính. 

- Chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 - Điện thoại: 0981.170.159

 3. Ông : Phạm Văn Dũng  

- Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0905.386.209

- Email: pvdung.thanhpho@gmail.com 

4. Ông : Trần Công Luật

- Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND

 - Điện thoại: 0914.102.456

  - Email: tct8989@gmail.com  

5.  Ông : Nguyễn Ngọc Tú     

- Chức vụ : Phó chủ tịch UBND

 -  Điện thoại: 0901990568

 - Email: Nntu.tp@kontum.gov.vn

 

 

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 164

Tổng lượng truy cập: 55.411.032