Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Địa chỉ: 175 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 02603.864347. Fax: 02603.864347

Email: vanphongphươngthangloikt@gmail.com

Diện tích:462,64 ha

Dân số: 15,164 người

Đơn vị hành chính : loại 2, 07 tổ dân phố và 03 thôn.

II. Thông tin lãnh đạo

1. Ông : Lưu Văn Sanh

Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0902.207.920

Emai: luuvansanhubpthongnhat@gmail.com

2. Ông : Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0983.571.239

Email: Nvanhung75@gmail.com 

3. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy             

- Chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Điện thoại: 0986.782384

- Email: thanhthuynguyentraikt@gmail.com

4. Bà Phùng Thị Y Thảo

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND phường 

- Điện thoại:  0935.692.709

- Email : phungthaoks11qlc.@gmail.com

5. Ông Đoàn Vũ Quang

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND phường 

- Điện thoại:  0397210225

- Email : doanvuquang2012@gmail.com

 

 

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 2.157

Tổng lượng truy cập: 53.126.485