Thứ 7, Ngày 02/03/2024 -

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐĂKRƠWA
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

  ĐẢNG ỦY – HĐND -  UBND XÃ ĐĂKRƠWA

I. Thông tin đơn vị 

- Địa chỉ: Thôn Kontum Kơ pơng2, xã Đăkrơwa, thành phố Kon Tum

- Điện thoại: 02603.864.073; Fax: 0603.864.073.

- Email: dakrowa.kt@gmail.com

- Diện tích: 2.652,59 ha

- Dân số: 4.090 người

- Mật độ dân số: 154 người/km2

- Đơn vị hành chính: 

- Điều kiện tự nhiên: Xã ĐăkRơWa là xã nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum 03km về phía đông nam. Địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, có hệ thống sông suối dày, đất đai kém màu mỡ nên chỉ phù hợp cho việc trồng các cây công nghiệp dài ngày. Khí hậu cận xích đạo hình thành 02 mùa là mùa mưa và mùa khô.

II . Thông tin lãnh đạo:

1.  Bà : Trương Kiều Phương Xuân.        

Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 0905.766.199

Email: truongkieuphuongxuan@gmail.com

2.  Ông : A Tuy 

Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã  

Điện thoại: 0358.354.745

Email: Atuydakrowa@gmail.com

3. Ông : Lê Văn Thiên

- Chức danh: Phó Bí thư Đảng uỷ

- Điện thoại: 0973.313.848

- Email: lvthien.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : thienvan2002@gmail.com

4. Bà: Rô Ly Thuyền

Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã              

Điện thoại: 0979.322.407

Email: Lanrung3 04@gmai 1 .com

4.  Bà :  Y Khiêm  

Chức vụ : Phó chủ tịch UBND xã              

Điện thoại: 01682.453.855

Email: ykhiem79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 248

Tổng lượng truy cập: 55.411.466