Thứ hai, Ngày 15/04/2024 -

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐĂK CẤM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐĂK CẤM

I. Thông tin đơn vị  

                - Uỷ ban nhân dân xã Đăk Cấm

                - Địa chỉ: Thôn 8, xã ĐakCấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

                - Số điện thoại 02603865075      

                - Email: vtdakcam.tp@kontum.gov.vn

II. Lịch sử hình thành và phát triển:

Xã Đăk Cấm được thành lập tháng 8 năm 1976, do phát triển kinh tế mới từ các phường nội thị xã Kon Tum.

III. Đặc điểm địa lý, tự nhiên, xã hội:

- Vị trí địa lý: Xã Đăk Cấm  nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum 4 km về phía Bắc, có địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Đăk T’re, huyện Kon Rẫy và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; phía Tây giáp xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; phía Nam giáp phường Duy Tân và phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; phía Bắc giáp xã Ngok Wang và xã Ngok Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

            - Tổng diện tích tự nhiên của xã là 4.364,72 ha, trong đó:

            + Đất nông nghiệp: 3.084,73 ha;

            + Đất phi nông nghiệp: 802,76 ha, trong đó: Đất ở: 216,86 ha; đất chuyên dùng: 444,02 ha; đất tôn giáo, tín ngưỡng: 0,12 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa: 5,22 ha; đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 136,54 ha.

            + Đất chưa sử dụng:  477,23 ha.

            - Dân số, lao động: Tổng quy mô dân số toàn xã: 2.135 hộ, 8.677 người, trong đó:

+ Chia theo giới tính: Nam 4.514 người, chiếm 52,02%; nữ 4.163 người, chiếm 47,98%;

+ Chia theo dân tộc: Kinh 6.592 người, chiếm 75,97%; dân tộc thiểu số 2.580 người, chiếm 24,03%.

- Mật độ dân số: 4.001 người/km2.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,8%.

- Tổng số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động tính đến ngày 31/12/2012: 4.391 người, trong đó:

+ Lao động phi nông nghiệp: 2.298 người, chiếm 52,33%;

+ Lao động nông nghiệp: 2.093 người, chiếm 47,67%.

Có 09 thôn, làng gồm: Thôn 1, 2, 3, 4, PlayRơ Lâng, 6, Yang Roong, 8, 9.

IV. Thông tin lãnh đạo

1. Ông :  Nguyễn Văn Vụ

- Chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 - Số điện thoại: 0905.752.343

   - Email: nguyenvudk2012@gmail.com

 2. Ông : Nguyễn Yên

- Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 - Điện thoại: 0905035278     

 - Email: nguyenyendk1970@gmail.com

3. Ông Trần Văn Hải

 - Chức vụ : Phó Bí thư Đảng uỷ

- Số điện thoại: 0976.004.899

- Email: hai1971.ktum@.gmail.com

4. Ông : Phạm Ngọc Quang

- Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại : 0935302687

- Email : ngocquang.ubnd@gmail.com

5. Ông : Đoàn Trình Duy

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại : 0931648677

- Email : trinhduy.hdnd@gmail.com

6. Bà Lê Thị Vinh 

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại : 

- Email : 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570