Chủ nhật, Ngày 01/10/2023 -

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY
Ngày đăng: 08/05/2019  06:34
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY

 

I. Thông tin đơn vị

1. Địa chỉ trụ sở 

Số 52, đường Phan Kế Bính, Tổ 2, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum

2. Điện thoại : 060. 3866407. Fax :060.3856657

3. Email : ubndpngomay.tph-kontum@chinhphu.vn

II. Thông tin lãnh đạo

1. Ông : Nguyễn Hải Quang

- Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0966.272.689

- Email: haiquanghb71@gmail.com

2. Bà Y Na Ly

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 01656530025

   Email: ynalydakbla@gmail.com.

3. Ông : Trịnh Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy 

- Email: tatuan777@gmail.com

- Số điện thoại: 0935.815.533

4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

   - Chức vụ: phó chủ tịch HĐND

   - Điện thoại : 0343.082.983

   - Email :  tuyenngomay1010@gmail.com

5. Ông : Nguyễn Ngọc Hạnh

   - Chức vụ: phó chủ tịch UBND

   - Điện thoại : 

   - Email :  nguyenngochanh-kontum@chinhphu.vn

6. Ông: Đặng Ngọc Sông

 - Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

   - Điện thoại : 0352.708797

   - Email : dnsong-ngomay@kontum.gov.vn 

 

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.053

Tổng lượng truy cập: 53.462.616