Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Số/Kí hiệu
23/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/05/2023
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Quyết định Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 3, Điều 1 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND thành phố
Lĩnh vực
Khối kinh tế tổng hợp
Văn bản khác
Quyết định Về phê duyệt quy trình nội bộ thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (28/03/2024)
Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum (04/07/2023)
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Anh Hùng (29/04/2022)
Quyết định Về việc bổ sung Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 (29/11/2021)
Quyết định Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 (02/08/2021)
V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Kon Tum (02/03/2021)
V/v chấp thuận bổ sung và cho phép thực hiện một số dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Kon Tum (17/12/2020)
V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Kon Tum (10/12/2020)
Quyết định Về việc giao triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum (23/04/2020)
CÔNG ĐIỆN Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (16/04/2020)