Chủ nhật, Ngày 14/04/2024 -

Bồi dưỡng lý luận chính chị cho đảng viên mới
Ngày đăng: 01/04/2024  14:25
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 01/4, Trung tâm chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 70 đảng viên mới. Dự khai mạc có đồng chí Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

 

Quang cảnh lớp học

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được tổ chức từ ngày 01-09/4. Tại đây, học viên được truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường xây dựng, chỉnh đồn Đảng; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chuyên đề bổ trợ: Giáo dục đạo đức cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới; giới thiệu tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”, phổ biến nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua lớp bồi dưỡng giúp đảng viên mới nắm bắt những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…. Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội, qua đó mỗi đảng viên sẽ rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570