Chủ nhật, Ngày 14/04/2024 -

Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
Ngày đăng: 01/04/2024  14:29
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 01/4, tại Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, Chi cục thống kê thành phố tổ chức Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

 

Chi cục thống kê thành phố tổ chức ra quân điều tra dân số và nhà ở năm 2024

 

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ là cuộc điều tra được thực hiện theo chu kỳ giữa hai cuộc Tổng điều tra dân số.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ giúp ngành Thống kê thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập Kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Qua công tác điều tra, giúp cung cấp số liệu về quy mô dân số, nhà ở 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm, giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý để phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Từ kết quả điều tra giúp cấp uỷ Đảng và Chính quyền các cấp sử dụng để xây dựng nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đúng đắn và khả thi. Trong năm 2024, toàn tỉnh Kon Tum có 344 địa bàn điều tra, riêng đối với thành phố Kon Tum có 63 địa bàn  với 23 điều tra viên. thời gian thực hiện điều tra trong 1 tháng, từ ngày 01 đến ngày 30/4. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng điều tra viên thành phố tiến hành phỏng vấn, ghi thông tin theo phiếu điều tra của các hộ dân trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570