Chủ nhật, Ngày 14/07/2024 -

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị
Ngày đăng: 31/05/2024  14:57
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 31/5, Trung tâm Chính trị thành phố Kon Tum phối hợp cùng Ban Tổ chức Thành ủy khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa II/2024. Dự khai giảng có các đồng chí: Y Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Xuân Ninh, Trường Ban tổ chức Thành ủy; Lê Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

 

  Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị  khoá II năm 2024

 

 

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa II năm 2024 có 92 học viên ở 11 TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Lớp học được tổ chức trong 3 tháng với 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Tại đây các học viên được nghiên cứu, trang bị các nội dung như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hoá; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghệ hoá-nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát triển dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945-1975); Chuyên đề tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

 Qua đó, giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; đồng thời vận dụng sáng tạo những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh./

Tin, ảnh: Vi Phong
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570