Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Phiên họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 5/2024
Ngày đăng: 11/06/2024  09:25
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 10/6, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5 và họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND thành phố. Bà Y Hồng Hà, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Phiên họp.

 

Quang cảnh Phiên họp

 

 Theo báo cáo đánh giá, trong tháng 5/2024, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ các nội dung được xác định tại chương trình công tác. Thường trực HĐND thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND thành phố quyết nghị thông qua tại các kỳ họp; giám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; việc thực hiện pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường... Qua công tác giám sát cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả đáng khích lệ; thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thu thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế; đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất chuyển tiếp từ năm 2023; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch được duy trì ổn định…

Trong tháng 6, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục thực hiện công tác giám sát, đôn đốc UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 2024, các Nghị Quyết đã được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp; tổ chức gám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

 Dự kiến, Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố lần thứ 12, khóa XII được tổ chức vào ngày 24/6/2024. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố thông qua Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết 135/NQ-HĐND, ngày 11/11/2020 của HĐND thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết đăng ký bổ sung chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thành phố Kon Tum; Báo cáo tiếp thu giải trình nội dung thẩm tra của Ban kinh tế xã hội, HĐND thành phố; tiếp thu giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận của 9 tổ đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp và một số nội dung khác./.

Tin, ảnh: Vi Phong
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570