Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Sử dụng duy nhất tài khoản VneID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024
Ngày đăng: 13/06/2024  14:11
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 1941/UBND-TTHC, ngày 04/6/2024 về việc chuyển đổi, sử dụng duy nhất tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

 

Thu nhận lưu động VNeID (ĐDĐT mức 2 tại thôn PleiChor- xã Hoà Bình)

 

Kể từ ngày 15/6/2024, công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh Kon Tum bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID. Để thực hiện nội dụng chỉ đạo này, UBND thành phố Kon Tum đã yêu cầu 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đăng ký, kích hoạt tài khoản VneID (Định danh điện tử mức 2), đồng thời vận động người dân cùng hưởng ứng tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Kon Tum đã thu nhận đăng ký kích hoạt thành công 70.597 tài khoản VneID, đây là điều kiện hết sức thuận lợi để người dân chuyển đổi và sử dụng duy nhất một tài khoàn để thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị cán bộ công chức bộ phận một cửa thành phố và xã, phường hướng dẫn công dân liên hệ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Kon Tum (07 Phan Văn Bảy, P. Duy Tân, thành phố Kon Tum) để được hỗ trợ hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản VneID.

Tin, ảnh: Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (CATP)
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570