Chủ nhật, Ngày 14/07/2024 -

Thành phố Kon Tum triển khai các mô hình cải tạo vườn tạp trong vùng đồng bào DTTS
Ngày đăng: 14/06/2024  10:33
Mặc định Cỡ chữ
Gắn với Cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, thành phố Kon Tum đẩy mạnh triển khai các mô hình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi mô hình sản xuất để nâng cao đời sống cho bà con dân làng.

 

Triển khai mô hình cải tạo vườn tạp tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

 

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động bà con vùng DTTS nâng cao nhận thức, tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi những mô hình sản xuất đạt hiệu quả thấp sang mô hình kinh tế hiệu quả hơn được đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã triển khai các mô hình cải tạo vườn tạp, hỗ trợ bà con giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế đất vườn nhà. Qua cải tạo vườn tạp, nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp bà con DTTS nâng cao đời sống.

Hiện nay, thành phố tiếp tục triển khai rà soát, thống kê các diện tích vườn tạp trên địa bàn, đẩy mạnh vận động bà con tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ đó góp phần đưa kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phát triển bền vững, giúp nâng cao đời sống cho bà con, xây dựng khu vực nông thôn thành phố ngày thêm khởi sắc./.

Tin, ảnh: Minh Phượng - Trọng Nghĩa
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570