Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Thành phố Kon Tum chuẩn bị ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Ngày đăng: 29/06/2024  17:45
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 1696/KH-UBND ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó thành phố Kon Tum được chọn tổ chức điểm của tỉnh.

 

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thành phố Kon Tum sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ 

 

Trên tinh thần chủ động, khẩn trương, thời gian qua Công an thành phố đã tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo tiến độ; phối hợp các cơ quan, ban ngành, địa phương tích cực chuẩn bị lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm bảo đảm triển khai thi hành luật đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Đến thời điểm này, thành phố Kon Tum đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ ra mắt và nhận nhiệm vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 1/7 tới.

Công an thành phố đã tiến hành lựa chọn nhân sự đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản có liên quan; thành lập 154 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở/154 thôn, tổ dân phố thuộc 21 xã, phường trên địa bàn thành phố với 529 thành viên. Đồng thời lập danh sách 308 Tổ trưởng, Tổ phó Tổ ANTT ở cơ sở tham gia diễu hành và diễn tập thực binh; phối hợp các phòng thuộc Công an tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Lễ ra mắt như: Mua sắm, trang cấp các loại trang phục, công cụ hỗ trợ cũng như bố trí trụ sở làm việc cho lực lượng này; phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động luyện tập các nội dung diễu hành, biểu dương lực lượng, biểu diễn bài thực binh tình huống bảo vệ ANTT ở cơ sở trong Lễ ra mắt vào ngày 1/7.

Tin, ảnh: Công an TPKT
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570