Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Thành ủy Kon Tum sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng: 03/07/2024  13:52
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 02/7, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, công tác dân vận trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; nắm tình hình nhân dân và công tác vận động quần chúng, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 -2029. Thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng; chỉ đạo cấp ủy cơ sở củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối dân vận cấp xã. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Tập trung triển khai Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tại 11 xã; hỗ trợ phát triển sản xuất (thuộc Tiểu dự án 1). Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, vận động nhân dân chuyển đổi 3.000 ha đất trồng sắn và các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, mắc ca và các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; tổ chức học hỏi mô hình làm kinh tế hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động, sản xuất nhằm thay đổi  nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở. Công tác an sinh xã hội được các cấp uỷ quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Y Hồng Hà chỉ đạo: Thời gian tới các TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Tập trung quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, vận động bà con xóa bỏ phong tục tập quán không còn phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nhân dân thôn, tổ công tác cộng đồng....góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570