Thứ 5, Ngày 18/04/2024 -

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ
  

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG

 

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 02 Bùi Thị Xuân, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 0603.862436. Fax: 060.3862436

- Email: ubndpqthang.thanhpho@kontum.gov.vn

- Diện tích: Đất tự nhiên 120.17 ha

- Dân số: 11.951 người

- Mật độ dân số:

- Đơn vị hành chính: 08 tổ dân phố

- Điều kiện tự nhiên:

 II. Thông tin lãnh đạo cơ quan:

1. Ông Nguyễn Hải An

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

- Số điện thoại: 02603.861.523

- Email: nguyenhaian@kontum.gov.vn

2. Ông Trần Anh Dũng

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

- Số điện thoại: 0905.245.778

- Email: trananhdung.quyetthang@gmail.com

3. Ông Trần Đình Giang

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại: 0964.000.070

- Email: Giangktvn@gmail.com

4. Ông Đinh Thanh Lâm

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

- Số điện thoại: 0367.777.636

- Email:dinhthanhlam.quyetthang@gmail.com

5. Ông Nguyễn Thanh Hải

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường.

- Số điện thoại: 0963.033.039

- Email: haicatp7077@gmail.com

6. Bà Hứa Thị Thanh Giang

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường.

- Số điện thoại: 0984.582.393.

- Email: huagiang1982@gmail.com;

7. Bà Huỳnh Thị Ly Ly

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại: 0988.1000.51

 

 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570