Thứ hai, Ngày 29/05/2023 -

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 21/05/2019  10:06
Mặc định Cỡ chữ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ KON TUM

Email : ttdvnn.tp@kontum.gov.vn

Thông tin lãnh đạo : 

1. Ông Bùi Văn Thọ

- Chức vụ : Giám đốc

- Điện thoại di động: 0934.811.802

- Email: bvtho.tp@kontum.gov.vn

2. Bà Trần Thị Thúy

Chức vụ : Phó Giám đốc

Mail: Tranthithuy781984@gmail.co

  ttthuy.tp@kontum.gov.vn

ĐT: 098 236 7284

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 234

Tổng lượng truy cập: 52.069.444