Thứ hai, Ngày 29/05/2023 -

Kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới 03 xã Đăk Rơ Wa, Đăk Bla, Ngọc Bay
Ngày đăng: 16/12/2022  15:01
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 16/12/2022, thành phố Kon Tum tổ chức làm việc với các sở, ngành liên quan của tỉnh kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(NTM) tại 03 xã Đăk Rơ Wa, Đăk Bla, Ngọk Bay. Ông Dương Anh Hùng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua thời gian thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 03 xã Đăk Blà, Đăk Rơ Wa và Ngọk Bay, thành phố Kon Tum đã hoàn thành công tác đánh giá hiện trạng đạt chuẩn 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13/7/2022.

UBND thành phố đã tổ chức thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đối với 03 xã Ngọk Bay, Đăk Rơ Wa và Đăk Blà; ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý, triển khai công tác phối hợp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành của tỉnh đã kiểm tra thực tế, đánh giá hồ sơ theo bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới của 03 xã, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở kiểm tra và các ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố Kon Tum tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Ngọk Bay, Đăk Rơ Wa và Đăk Blà đạt xã nông thôn mới trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 179

Tổng lượng truy cập: 52.069.334