Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 20/03/2023  10:00
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 20/3, HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Phương Nguyên - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng Chủ tọa Kỳ họp.

 

 

Quang cảnh Kỳ họp

 

Tham dự có các đồng chí: Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thanh Mân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố; đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Phùng Trung Văn, nguyên Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố do chuyển công tác sang đơn vị mới ngoài địa bàn.

 Kỳ họp cũng cho ý kiến Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị thông qua dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất Năm 2023 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Theo Tờ trình của UBND thành phố về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  : Tổng diện tích tự nhiên của thành phố 43.601,18 ha. Trong đó đất nông nghiệp, diện tích 30.345,54ha, chiếm 69,60%; đất phi nông nghiệp, diện tích 13.069,83ha, chiếm 29,98%; đất chưa sử dụng, diện tích 185,80ha, chiếm 0,43%.

Tổng diện tích thu hồi đất của thành phố 1.491,35 ha. Trong đó thu hồi đất nông nghiệp 1.290,28 ha; đất phi nông nghiệp 200,41 ha; đất chưa sử dụng 0,66ha.

Tổng diện tích chuyển mục đích của thành phố 2.117,56 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chuyển san đất phi nông nghiệp 2.073,34 ha; diện tích đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 44,22 ha.

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích năm 2023 là 17,38 ha. Trong đó chuyển sang đất nông nghiệp 1,75 ha; chuyển sang đất phi nông nghiệp 15,63 ha.

Sau khi nghe Tờ trình, Báo cáo tiếp thu giải trình của UBND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Kon Tum.

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp./.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa
DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 836

Tổng lượng truy cập: 55.395.743