Thứ hai, Ngày 29/05/2023 -

Triển khai chuyên đề của tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày đăng: 23/03/2023  09:22
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Đảng uỷ phường Quyết Thắng tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề của tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với phổ biến một số hướng dẫn, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, ban cán sự các tổ dân phố được quán triệt chuyên đề của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Quy định của Ban Bí thư Trung ương về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy chế phối họp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; triển khai công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền về biển, đảo, công tác biên giới trên đất liền; triển khai cuộc thi giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư; cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba. Đây là những nội dung rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Việc tổ chức quán triệt các văn bản giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, chi bộ, tổ dân phố, các hội, đoàn thể ở khu dân cư nắm vững những quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Tin, ảnh: Trúc Quỳnh
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 396

Tổng lượng truy cập: 52.069.994