Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội năm 2023
Ngày đăng: 30/03/2023  14:26
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 30-31/3, Trung tâm chính trị thành phố phối hợp với Thành Đoàn Kon Tum tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội năm 2023 cho gần 80 cán bộ Đoàn- Hội cơ sở.

 

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ Đoàn- Hội cơ sở được truyền đạt các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo, tác hại và cách phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Đồng thời được hướng dẫn tổ chức các hoạt động phong trào công tác Đoàn- Hội tại cơ sở, phương pháp đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên trên địa bàn khu dân cư, vùng ĐB DTTS, vùng tôn giáo; hướng dẫn kỹ năng tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn hàng tháng, cách thức quản lý hồ sơ Đoàn vụ; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội, sinh hoạt cộng đồng, kỹ năng trại, mật thư, kỹ năng thiết kế tổ chức các hoạt động giáo dục thanh niên, kỹ năng quản trò, dân vũ, kỹ năng tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trau dồi những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cách thức thực hiện công tác Đoàn- Hội, từ đó áp dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác Đoàn- Hội tại địa phương./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570