Thứ 7, Ngày 02/12/2023 -

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự tại phường Ngô Mây
Ngày đăng: 26/05/2023  14:22
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 26/5, Khung diễn tập phường Ngô Mây tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự trên địa bàn phường. Về dự theo dõi, chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; Dương Thị Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; Thượng tá Trần Quang Huy, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập; Thượng tá Lê Phước Hòa, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; Đinh Thị Hòa, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt nam thành phố, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập.

Phường Ngô Mây tổ chức diễn tập với đề mục: “Chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu”.

Diễn tập khu vực phòng thủ tại phường Ngô Mây

Nội dung diễn tập được tổ chức trong 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu trong khu vực phòng thủ; thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Trong buổi sáng, Khung diễn tập đã thực hiện diễn tập vận hành cơ chế xử lý các tình huống khi bọn phản động kích động một bộ phận quần chúng nhân dân gửi đơn thư khiếu kiện đòi lại đất đai, được tự do hoạt động, phát triển đạo..., có nơi đã tổ chức tập trung đông người mang theo biểu ngữ, băng rôn, khẩu hiệu kéo về trụ sở chính quyền các cấp để biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khung diễn tập thực hành vận hành cơ chế, tổ chức các cuộc họp để chuyển   địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; xử lý tình huống A2; tổ chức các cuộc họp để chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Khung diễn tập tiếp tục thực hành vận hành cơ chế việc tổ chức chuẩn bị chiến đấu, tiến hành hội nghị giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thỉ đảm bảo, xử trí tình huống đánh địch vào địa bàn; tổ chức thực binh, diễn tập phòng chống cháy nổ.

Quang cảnh diễn tập

Qua công tác diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành; trình độ tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện vận hành cơ chế ở địa phương; khả năng hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp trong khu vực phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân./.

Tin, ảnh : Trọng Nghĩa
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.059

Tổng lượng truy cập: 54.294.598