Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận
Ngày đăng: 30/05/2023  13:55
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 30/5, Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Hà Đường - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố.

 

Quang cảnh lớp học

 

Lớp tập huấn có 82 học viên là cán bộ Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, phường và các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Tại đây, học viên được quán triệt, bồi dưỡng 4 chuyên đề gồm: Giới thiệu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”  của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; cách thức triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; kỹ năng truyền thông chính sách BHXH tự nguyện và BHYT; Quán triệt việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ làm nhiệm vụ công tác Mặt trận ở cơ sở có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào do cấp trên và địa phương phát động./.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570