Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Đại hội Công đoàn thành phố Kon Tum lần thứ XI sẽ được tổ chức vào ngày 02/6/2023
Ngày đăng: 31/05/2023  13:58
Mặc định Cỡ chữ
Để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, sau thời gian chuẩn bị, Công đoàn thành phố Kon Tum sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày 02/6/2023.

 

 

Công đoàn thành phố Kon Tum Trao Quyết định thành lập mới CĐCS trực thuộc

 

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia thảo luận và góp ý báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn thành phố khóa X; báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.

Hiện nay công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Trung Chính
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 714

Tổng lượng truy cập: 53.516.860