Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”
Ngày đăng: 24/06/2023  20:25
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 23/6, Thành ủy Kon Tum tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động). Đồng chí Y Hồng Hà- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Qua 02 thực hiện Cuộc vận động, thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành ủy, nhất là các lĩnh vực về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; vận động bà con tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động các hộ ĐBDTTS trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, dân số KHHGĐ, đưa con em ra lớp. Tuyên truyền, vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không còn phù hợp trên địa bàn.  Từ đó bà con đã có sự thay đổi tích cực trong việc ăn, ở hợp vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm. Nhiều hộ dân đã tự giác lao động, tích cực chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi; ý thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng được nâng lên. Một số hộ dân bước đầu đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả đã bước đầu tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhân dân bỏ dần các hủ tục lạc hậu, ốm đau biết đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh, phấn khởi làm ăn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.   

Qua 2 năm thực hiện, số hộ ĐBDTTS được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động là 12.291 hộ, đạt tỉ lệ 100%. Số hộ ĐBDTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần các hủ tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững 12.145 hộ, đạt tỉ lệ 98,8% (tăng 48,1% so với năm 2021). Số hộ ĐBDTTS biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất 12.165 hộ, đạt tỉ lệ 98,9% (tăng 64,8% so với năm 2021). Số hộ ĐBDTTS có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện: 12.102 hộ, đạt tỉ lệ 98,5% (tăng 74% so với năm 2021). Số hộ ĐBDTTS tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã 551 hộ. Thành phố xây dựng 240 mô hình; trong đó có 145 mô hình được duy trì, 34 mô hình được nhân rộng; năm 2023 xây dựng mới 61 mô hình. Tỉ lệ hộ ĐBDTTS nghèo và cận nghèo giảm trong các năm đều cao hơn 1% (năm 2021 giảm 4,3%; năm 2022 giảm 3,3%)

Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị, địa phương đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai Cuộc vận động và tham gia thảo luận về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai. 

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Y Hồng Hà ghi nhận những kết quả đạt được qua 02 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới, đặc biệt là phải làm thế nào để thay đổi được nếp nghĩ, từ đó mới thay đổi được hành động, cách làm, đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, gắn Cuộc vận động với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS; lựa chọn triển khai mô hình, cách thức sản xuất, kinh doanh  phù hợp để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững; Tranh thủ, huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các mô hình. Các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng động, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

Tin, ảnh : Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570