Thứ 4, Ngày 24/07/2024 -

Phiên họp Thường trực HĐND thành phố tháng 8/2023
Ngày đăng: 12/09/2023  13:56
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 11/9, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Phiên họp tháng 8/2023. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Phiên họp.

 

Quang cảnh Phiên họp

 

Trong tháng 8, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tập trung triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của luật định. Tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 thông qua Nghị quyết về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040.

Trong công tác giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND thành phố quyết nghị thông qua tại các kỳ họp; Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Giám sát tiến độ thực hiện Nghị quyết 90/NQ-HĐND, ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố về phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023; Kết luận giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực HĐND thành phố để UBND thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Tại Phiên họp, các đại biểu đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, công tác tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố; rà soát nội dung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Thường trực HĐND thành phố đã xem xét, tham gia góp ý, thống nhất Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND thành phố sau Kỳ họp thứ 5, trước Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XII./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570