Thứ 7, Ngày 15/06/2024 -

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 14, khóa XII mở rộng
Ngày đăng: 04/10/2023  15:02
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 04/10, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 14, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng). Các đồng chí: Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thanh Mân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã thông qua các tờ trình xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo trên các lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh và kết quả 02 năm thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây dược liệu gắn với dồn đổi, tích tụ đất đai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố; Đề án chăn nuôi trên địa bàn xã Đăk Rơ Wa giai đoạn 2020-2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa XII về lãnh đạo xây dựng Thành phố Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

Từ đầu năm 2023 đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự lãnh đạo kịp thời của Thành ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND, điều hành quyết liệt của UBND thành phố, sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định.

Tổng thu NSNN tại địa bàn thực hiện đến ngày 31/8/2023 là 1.013.273 triệu đồng, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 1.228.519 triệu đồng, đạt 42% dự toán tỉnh giao, đạt 40,5% dự toán HĐND thành phố quyết định, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích các loại cây trồng 23.746 ha, đạt 99,9% kế hoạch tỉnh giao, đạt 98,9% kế hoạch thành phố giao, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng đàn gia súc khoảng 70.664 con, đạt 103,2% kế hoạch, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022; tổng đàn gia cầm 502.200 con, đạt 102% kế hoạch, bằng 102% so với năm 2022; diện tích nuôi trồng thủy sản 173 ha. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến ngày 31/8/2023 là 162.918 triệu đồng, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 189.681 triệu đồng, đạt 25,4% kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo đẩy nhanh, đến ngày 31/8/2023, tổng giá trị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ  8.389 triệu đồng/03 dự án; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền  16.430 triệu đồng/10 dự án, đạt 31,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong chuong trình xây dựng nông thôn mới, thành phố đã có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 05 thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Lĩnh vực giáo dục, lao động, việc làm, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm thực hiện. Trong lĩnh vực du lịch, 9 tháng đầu năm, thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến trên địa bàn, đến cuối tháng 8/2023, có 428.573 lượt khách du lịch đến địa bàn, đạt 107% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Thành phố Kon Tum vinh dự được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu rõ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai các nhiệm vụ và đề ra những giải pháp trong thời gian tới để phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh: Để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2023, các TCCS Đảng cần tập trung rà soát lại tất cả chương trình trọng tâm, xây dựng giải pháp khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua trong những tháng cuối năm trên tất cả các lĩnh vực; UBND thành phố tích cực chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của năm 2023 và cả nhiệm kỳ./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570