Chủ nhật, Ngày 25/02/2024 -

Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng
Ngày đăng: 06/11/2023  15:51
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 06/11, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng được tổ chức từ ngày 06/11 đến 10/11. Tại đây, học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học tập 3 chuyên đề bổ trợ về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; giới thiệu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp quần chúng ưu tú trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối lãnh đạo đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội của Đảng. Từ đó, giúp các học viên có nhận thức đúng đắn, xây dựng kế hoạch công tác, học tập, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa
DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 436

Tổng lượng truy cập: 55.376.809