Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 10), HĐND thành phố Kon Tum, khóa XII
Ngày đăng: 14/11/2023  14:46
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 14/11, HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 10), khóa XII. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thanh Mân - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Ông Lê Phương Nguyên - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa Kỳ họp.

 

Quang cảnh Kỳ họp

 

Tại Kỳ họp đã thông qua Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Kỳ họp của UBND thành phố gồm: Tờ trình số 257/TTr-UBND, ngày 13 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (thay thế Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Kon Tum); Tờ trình số 250/TTr-UBND, ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn một số công trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 thành phố Kon Tum (Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục một số công trình, dự án tại Điều 1 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND, ngày 21 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố Kon Tum); Tờ trình số 251/TTr-UBND, ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch vốn và bổ sung danh mục một số công trình, dự án của Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 thành phố Kon Tum; Tờ trình số 252/TTr-UBND, ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về việc Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục và Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum đối với một số công trình, dự án.

Sau các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Kỳ họp đã thống nhất thông qua các Nghị quyết: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND thành phố khóa XII đối với ông Nguyễn Đức Tuy do chuyển công tác; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn một số công trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 thành phố Kon Tum; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn một số công trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 thành phố Kon Tum; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum đối với một số công trình, dự án; Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Kon Tum./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570