Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị
Ngày đăng: 13/12/2023  13:52
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 13-15/12, thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị năm 2023 cho 90 cán bộ phụ trách tham mưu hoạt động quản lý Nhà nước về HTX, đại diện các HTX trên địa bàn thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, học viên được cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển HTX; Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong HTX nhằm phục vụ cho quá trình mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh ngày càng cao của các HTX nông nghiệp. Giới thiệu một số mô hình liên kết hiệu quả, phù hợp để các hợp tác xã nông nghiệp tìm hiểu, học tập; Hướng dẫn các HTX tìm kiếm thị trường, kết nối tham gia các chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hướng đến phát triển HTX hoạt động hiệu quả, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho các thành viên, người lao động trong HTX nông nghiệp; Công quản lý, điều hành HTX, cập nhật các nội dung mới của Luật HTX năm 2023; Tổng quan về liên kết sản xuất và tiêu thụ theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP; Hướng dẫn xây dựng Dự án liên kết chuỗi; Hội nghị kết nối với các HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon
Tum.

Qua Hội nghị giúp các HTX,  cán bộ phụ trách tham mưu hoạt động quản lý Nhà nước về HTX nâng cao nhận thức trong lĩnh vực kinh tế tập
thể, từ đó có kế hoạch phát triển HTX nâng cao chuỗi giá trị nông sản và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570