Thứ 7, Ngày 15/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
150/BC-VP   24/11/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 47 (17/11/2022- 23/11/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 48 (24/11/2022- 30/11/2022)
1075/BC-UBND   15/11/2022   Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố
129/BC-VP   13/10/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 41 (06/10/2022- 12/10/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 42 (13/10/2022- 19/10/2022)
126/BC-VP   06/10/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 40 (29/9/2022- 05/10/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 41 (06/10/2022- 12/10/2022)
119/BC-VP   22/09/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 38 (15/9/2022- 21/9/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 39 (22/9/2022- 28/9/2022)
835/BC-UBND   11/09/2022   Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố
770/BC-UBND   20/08/2022   Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022 của UBND thành phố
100/BC-VP   18/08/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 33 (11/8/2022- 17/8/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 34 (18/8/2022- 24/8/2022)
96/BC-VP   11/08/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 32 (04/8/2022- 10/8/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 33 (11/8/2022- 17/8/2022)
85/BC-VP   21/07/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 29 (14/7/2022- 20/7/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 30 (21/7/2022- 27/7/2022)
81/BC-VP   15/07/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 28 (07/7/2022- 13/7/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 29 (14/7/2022- 20/7/2022)
68/BC-VP   16/06/2022   Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 24(09/6/2022- 15/6/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 25 (16/6/2022- 22/6/2022)
547/.BC-UBND   16/06/2022   Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố
50/BC-VP   21/04/2022   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 16 (14/4/2022- 20/4/2022) và dự kiến Chương trình tuần thứ 17 (21/4/2022- 27/4/2022)
376/BC-UBND   19/04/2022   Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành Quý I năm 2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố
Tổng: 59 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: