Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2542/QĐ-UBND   05/12/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2541/QĐ-UBND   05/12/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2530/QĐ-UBND   05/12/2023   Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2529/QĐ-UBND   04/12/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2528/QĐ-UBND   04/12/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2527/QĐ-UBND   04/12/2023   Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2510/QĐ-UBND   01/12/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2502/QĐ-UBND   30/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2872/QĐ-UBND   28/11/2023   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2460/QĐ-UBND   27/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2459/QĐ-UBND   27/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2458/QĐ-UBND   26/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2442/QĐ-UBND   22/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2433/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2431/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 4721 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 315 Trang.
Chuyển tới trang: