Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2442/QĐ-UBND   22/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2433/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2431/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2430/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2429/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2428/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2427/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2426/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2425/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2424/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2418/QĐ-UBND   20/11/2023   Quyết định Đính chính Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2380/QĐ-UBND   13/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2378/QĐ-UBND   13/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2379/QĐ-UBND   13/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2378/QĐ-UBND   13/11/2023   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 5139 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 343 Trang.
Chuyển tới trang: