Thứ 4, Ngày 24/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1660/QĐ-UBND   15/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1638/QĐ-UBND   11/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1637/QĐ-UBND   11/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1622/QĐ-UBND   10/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1615/QĐ-UBND   10/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1614/QĐ-UBND   10/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1613/QĐ-UBND   10/07/2024   Quyết định Về việc hủy bỏ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
1611/QĐ-UBND   09/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1607/QĐ-UBND   09/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1606/QĐ-UBND   09/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1605/QĐ-UBND   09/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1604/QĐ-UBND   09/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1595/QĐ-UBND   08/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1594/QĐ-UBND   08/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1593/QĐ-UBND   08/07/2024   Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 5592 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 373 Trang.
Chuyển tới trang: