Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3628->>3641-QĐ-UBND   21/08/2019   Các quyết định giao đất sản xuất đất nông nghiệp tại xã Ia Chim
3514->>3534-QĐ-UBND   21/08/2019   Các quyết định giao đất sản xuất đất nông nghiệp tại xã Ia Chim
3641-QĐ-UBND   21/08/2019   Các quyết định giao đất ở nông thôn và đất nông nghiệp tại xã Ia Chim
3558->>3627-QĐ-UBND   21/08/2019   Các quyết định giao đất ở nông thôn và đất nông nghiệp tại xã Ia Chim
3535->>3557-QĐ-UBND   21/08/2019   Các quyết định giao đất ở nông thôn và đất nông nghiệp tại xã Ia Chim
3457->>3490-QĐ-UBND   19/08/2019   Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, Dự án thành phần 2, đợt 6
3422-->3456   19/08/2019   Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, Dự án thành phần 2, đợt 6
3379-->3421   19/08/2019   Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, Dự án thành phần 2, đợt 6
3362-->3378   19/08/2019   Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, Dự án thành phần 2, đợt 6
138/KH-UBND   12/08/2019   Kế hoạch Tuyên truyền về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
3269->>3297   09/08/2019   Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình cấp nước sinh hoạt xã Hòa Bình
3257->>3265/QĐ-UBND   09/08/2019   Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án cầu, đường hai đầu cầu Đak Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc tuyến tránh thành phố Kon Tum - Đợ 7
3255/QĐ-UBND   09/08/2019   Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
595/QĐ-UBND   05/08/2019   Về việc thu hồi đất để thực hiện Hạng mục đường dây 100kV và ngăn lộ thuộc dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
3069->>3210-QĐ-UBND   05/08/2019   Quyết định thu hồi đất thực hiện tuyến tránh thành phố Kon Tum (dự án thành phần 2) đợt 5
Tổng: 5139 Văn bản. Trang 336 Trong tổng số 343 Trang.
Chuyển tới trang: