Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
868/QĐ-UBND   31/03/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
867/QĐ-UBND   31/03/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
866/QĐ-UBND   31/03/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
871/QĐ-UBND   31/03/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
853/QĐ-UBND   29/03/2021   Quyết định Về việc hủy bỏ Quyết định số 3846/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Kon Tum
848/QĐ-UBND   29/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
846/QĐ-UBND   29/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
843/QĐ-UBND   29/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
845/QĐ-UBND   27/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
842/QĐ-UBND   27/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
840/QĐ-UBND   26/03/2021   Quyết định Về việc phê giá quyền sử dụng đất Khu nghĩa địa Hnor (cũ), phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
828/QĐ-UBND   25/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
827/QĐ-UBND   25/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
826/QĐ-UBND   25/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
825/QĐ-UBND   25/03/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 5581 Văn bản. Trang 336 Trong tổng số 373 Trang.
Chuyển tới trang: