Thứ sáu, Ngày 22/09/2023 -

Thông báo kết luận tại phiên họp UBND thành phố tháng 10/2012
06/11/2012  00:00 6.510 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 2.498

Tổng lượng truy cập: 53.025.785