Thứ sáu, Ngày 22/09/2023 -

Thông báo kết luận tại buổi làm về thực hiện đề án giãn dân
13/09/2012  00:00 7.238 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 2.514

Tổng lượng truy cập: 53.025.452