Chủ nhật, Ngày 11/06/2023 -

Danh sách Ngưòi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Kon Tum
12/04/2018  00:00 7.089 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan