Thứ 3, Ngày 05/12/2023 -

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Kon Tum năm 2018
21/11/2017  00:00 993 Lượt xem

Thông tin liên quan

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.020

Tổng lượng truy cập: 54.356.643