Thứ 7, Ngày 02/12/2023 -

Dự thảo vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum
17/01/2017  00:00 1.107 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan