Thứ 3, Ngày 06/06/2023 -

Chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12 và quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/01/2017  00:00 5.234 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan