Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch để tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2016
07/10/2016  00:00 5.451 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan