Thứ 3, Ngày 23/07/2024 -

Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
04/10/2016  00:00 1.195 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan