Thứ 7, Ngày 02/03/2024 -

Danh sách thí sinh đủ điều kiện để đề nghị xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyến năm 2016
27/09/2016  00:00 5.469 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan