Thứ 7, Ngày 13/07/2024 -

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất và trước Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Kon Tum (khóa XI)
05/09/2016  00:00 1.343 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan