Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021
20/08/2016  00:00 1.534 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan