Thứ 5, Ngày 07/12/2023 -

Thông báo lưu lượng nước xả về hạ lưu của các hồ chứa Pleikrông, Ialy, Sê San 3
03/08/2016  00:00 1.222 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan