Thứ 7, Ngày 15/06/2024 -

Thông báo lưu lượng nước xả về hạ lưu của các hồ chứa Pleikrông, Ialy, Sê San 3
03/08/2016  00:00 1.394 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan