Thứ 7, Ngày 02/12/2023 -

Tài liệu kỳ họp tổng kết HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
21/04/2016  00:00 1.193 Lượt xem

Thông tin liên quan